هیئت جوانان دارالمهدی( عج) سبزوار

السلام علیک یا فاطمه زهرا

سلام ای دختر خورشیدتو خرابه نشین نیستی یارُقَیـّـِه